วิริยะประกันภัย ภูเก็ต

Viriyah Insurance Phuket

ประกันรถยนตร์ประเภท 1

เริ่มต้น 13,000 บาท

ทุนประกัน                                                    ตามทุน
ประกันแผนการซ่อม                                            อู่
ค่าเสียหายส่วนแรก                                             –
ค่าเสียหายจากน้ำท่วม                   ตามทุนประกัน

ทรัพย์สิน
อุบัติเหตุ
ชีวิต/ร่างกาย
ค่ารักษา
น้ำท่วม
ประกันตัว
รถยนต์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก

เริ่มต้น 15,000 บาท

ทุนประกัน                                                     ตามทุน
ประกันแผนการซ่อม                                         ห้าง
ค่าเสียหายส่วนแรก                                             –
ค่าเสียหายจากน้ำท่วม                    ตามทุนประกัน

ทรัพย์สิน
อุบัติเหตุ
ชีวิต/ร่างกาย
ค่ารักษา
น้ำท่วม
ประกันตัว
รถยนต์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก

เริ่มต้น 16,500 บาท

ทุนประกัน                                                    ตามทุน
ประกันแผนการซ่อม                                            อู่
ค่าเสียหายส่วนแรก                                             –
ค่าเสียหายจากน้ำท่วม                   ตามทุนประกัน

ทรัพย์สิน
อุบัติเหตุ
ชีวิต/ร่างกาย
ค่ารักษา
น้ำท่วม
ประกันตัว
รถยนต์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก

เริ่มต้น 20,000 บาท

ทุนประกัน                                                     ตามทุน
ประกันแผนการซ่อม                                         ห้าง
ค่าเสียหายส่วนแรก                                             –
ค่าเสียหายจากน้ำท่วม                    ตามทุนประกัน

ทรัพย์สิน
อุบัติเหตุ
ชีวิต/ร่างกาย
ค่ารักษา
น้ำท่วม
ประกันตัว
รถยนต์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก

ประกันรถยนต์ประเภท 1

ประกันภัยคุ้มสุดๆ คุ้มเพียว 13,000 บาท คุ้มครอง ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสารถึง 6 คน ครบจบที่เดียว

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
1,000,000 บาท/คน (10,000,000 บาท/ครั้ง)
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
5,000,000 บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
– รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
– อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
ตามทุนประกัน200,000 บาท/คน
– ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
ตามทุนประกัน200,000 บาท/คน
– ประกันตัวผู้ขับขี่
ตามทุนประกัน200,000 บาท/คน
ความคุ้มครองตัวรถเอาประกันภัย
– ความเสียหายต่อตัวรถ
ตามทุนประกัน
– ความเสียจากภัยน้ำท่วม
ตามทุนประกัน

ไขข้อข้องใจ ประกันรถยนต์

 • ประเภท 1 เบี้ยซ่อมห้าง รับอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี (นับจากวันจดทะเบียน) เบี้ยซ่อมอู่ทั่วไป รับอายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)
 • ประเภท 2+, 3+ ไม่จำกัดอายุรถยนต์ ยกเว้น รถ SPORT CAR และ SUPER CAR ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ประเภท 2, 3 รับประกันได้ทุกประเภท
 • ประเภท 4 รับประกันเฉพาะ รถเก๋ง, กระบะไม่เกิน 3 ตัน

วิริยะประกันภัยภูเก็ต มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบสนองทุกการใช้ชีวิต ซื้อง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เช็คเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียด ขั้นตอนที่ 3 ชำระเบี้ยประกันภัย รอรับกรมธรรม์ตามรูปแบบที่ระบุ

ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการซื้อ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ในทันที วิริยะประกันภัยขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ ผ่านออนไลน์ เลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

 1. ชำระด้วย บัตรเดรดิต Visa / MasterCard
 2. ใช้ Rabbit Line Pay จากโปรแกรม LINE
 3. สแกน QR Code เพื่อชำระผ่าน Mobile Application ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่รองรับ
 4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line@ คลิกที่นี้

การตรวจสภาพรถ เป็นการยืนยันความถูกต้องของรถคันเอาประกัน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ตกแต่งและความเรียบร้อยของรถคันเอาประกัน

เบี้ยประกันที่ขายทางออนไลน์ เป็นเบี้ยประกันที่ให้ส่วนลดกล้องหน้ารถอยู่แล้ว

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+, 3+ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ยกเว้นในกรณีอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการชน หรืออุบัติเหตุที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้

กรณีประสบอุบัติเหตุ ท่านสามารถติดศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วิริยะประกันภัยภูเกต หมายเลขโทรศัพท์ 1557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อและยื่นเอกสารที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ที่ วิริยะประกันภัย สาขาใกล้บ้าน หรือโทรสอบถาม 1557

เบี้ยประกันภัยที่ขายทางออนไลน์ เป็นเบี้ยคิดส่วนลดกล้องหน้ารถอยู่แล้ว

 • กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์
 • กรณีแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในวันเดียวกับที่ซื้อและแจ้งให้บริษัทฯทราบไม่เกิน 17.00 น. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ปรับยอดคืนเครดิตให้กับท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และธนาคารที่ท่านใช้บริการ
 • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง ท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองแล้ว บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้บังคับ แล้วคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กรณีบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกกรมธรรม์

บริษัทฯจะส่งหนังสือบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย และจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่ระบุตามเงื่อนไขกรมธรรม์

* หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกกรมธรรม์จะพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

<< Share >>

กรุณากรอกข้อมูลติดต่อกลับ

MENU
เคลมรถยนต์

LOGIN
YOUR IN ACCOUNT