วิริยะประกันภัย ภูเก็ต

Viriyah Insurance Phuket

รู้ก่อนกรอก! ผู้รับผลประโยชน์กับประกันภัย

รู้หรือไม่ว่าก่อนทำการกรอกชื่อใครสักคน เพื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีเงื่อนไขใดบ้าง ? วิริยะประกันสุขภาพ เอาเกร็ดเล็ก เคล็ดไม่ลับว่าด้วยเรื่องผู้รับผลประโยชน์กับประกันภัยมาฝากกัน

ผู้รับประโยชน์คืออะไร ?

  • ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่จะได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ตามที่ผู้เอาประกันได้ระบุไว้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัย

ใครที่สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้บ้าง

       ตามเงื่อนไข ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นทายาทโดยธรรม 6 ลำดับขั้น ได้แก่

  1. สามี-ภรรยาตามกฎหมาย ลูกตามกฎหมาย  หรือลูกนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว หรือลูกบุญธรรม
  2. บิดา-มารดา
  3. พี่น้อง บิดา-มารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องต่างบิดา ต่างมารดา
  5. ลุงป้า หรือน้าอา
  6. ปู่-ย่า หรือตา-ยาย

คำถามน่ารู้เรื่อง “ผู้รับผลประโยชน์กับประกันภัย”

1. หากเป็นคู่รักที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมาย สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง

2. ผู้รับผลประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

A : เปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการแจ้งกับบริษัทหรือตัวแทนประกันภัย

3.ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์กรณีไหน และจำนวนเงินจะได้ที่เท่าไหร่ 

A : ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดเหตุอันไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันภัย โดยการได้รับสินไหมทดแทน จำนวนสินไหมจะขึ้นอยู่ตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยระบุ

4. มีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คนได้หรือไม่

A : ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์

คำถามน่ารู้เรื่อง “ผู้รับผลประโยชน์กับประกันภัย”

1. หากเป็นคู่รักที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมาย สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง

2. ผู้รับผลประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

A : เปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการแจ้งกับบริษัทหรือตัวแทนประกันภัย

3.ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์กรณีไหน และจำนวนเงินจะได้ที่เท่าไหร่ 

A : ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดเหตุอันไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันภัย โดยการได้รับสินไหมทดแทน จำนวนสินไหมจะขึ้นอยู่ตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยระบุ

4. มีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คนได้หรือไม่

A : ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์

Share :
<< Share >>
MENU
เคลมรถยนต์

LOGIN
YOUR IN ACCOUNT