วิริยะประกันภัย ภูเก็ต

Viriyah Insurance Phuket

ระยะเวลารอคอย (Waiting period) ของประกันสุขภาพ คืออะไร?

ระยะเวลารอคอย คืออะไร ?

           แน่นอนว่าทุกคนที่เคยผ่านการซื้อประกันสุขภาพ กำลังมองหาประกันสุขภาพและเจอเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้ว่ามี  “ระยะเวลารอคอย” ก่อนประกันสุขภาพจะทำงาน แต่ก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่อาจไม่เคยรู้จักคำว่า ระยะเวลารอคอย มาก่อนเลย

           วิริยะประกันสุขภาพจะพาคุณไปทำความรู้จักระยะเวลารอคอยว่าระยะเวลารอคอยคืออะไร รวมไปถึงเงื่อนไขของระยะเวลารอคอยแต่ละประเภท จะต้องมีระยะเวลารอคอยกี่วัน และมีโรคใดบ้างที่ต้องมีระยะเวลารอคอย 

ระยะเวลารอคอย (Waiting period) คืออะไร ? 

           ระยะเวลารอคอย คือ ช่วงเวลาหลังเอาประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่สามารถใช้สิทธิ์สำหรับการรักษาบางโรคได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

           ซึ่งระยะเวลารอคอยสำหรับแต่ละโรคนั้นก็มีระยะเวลาไม่เท่ากันอีกด้วย

ระยะเวลารอคอยของแต่ละกรณี

           หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรกแล้ว ระยะเวลารอคอย

 • คุ้มครองทันที กรณีการเกิดอุบัติเหตุ
 • รอคอย 30 วัน สำหรับกรณีความเจ็บป่วยโรคทั่วไป และไม่ใช่ภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกัน
 • รอคอย 120 วัน* สำหรับระยะเวลารอคอยที่ต้องรอคอย 120 วันหลังกรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก 
  • เนื้องอก, ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อหรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา 
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

Tips💡 โดยทั่วไปประกันสุขภาพจะยกเว้นความคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน ดังนั้นจึงมีระยะเวลาคอย สำหรับแยกโรคที่เป็นมาก่อนและหลังการทำประกันนั่นเอง

*ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์

Share :
<< Share >>
MENU
เคลมรถยนต์

LOGIN
YOUR IN ACCOUNT