วิริยะประกันภัย ภูเก็ต

Viriyah Insurance Phuket

จราจร ต้องไม่ จลาจล : โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาจราจรที่สร้างความทุกข์ยากแก่คนกรุงเทพฯ และทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของคนเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาระดับประเทศ

ความจริงในเรื่องการจราจรอยู่ในพระราชวินิจฉัยมานานแล้ว ในราว พ.ศ. ๒๕๐๓ ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ได้ทอดพระเนตรเห็นทางฟรีเวย์ของต่างประเทศ ซึ่งสะดวกในการจราจร เมื่อเสร็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ก็ทรงเก็บมาพิจารณาถึงจราจรในประเทศไทย และไม่ทรงหยุดคิด

ครั้งหนึ่ง ในขณะที่ประชวรไข้หวัด แพทย์กราบบังคมทูลให้บรรทมพัก ขณะที่ทรงพักพระวรกายก็ยังคงครุ่นคิดถึงปัญหาจราจร โดยสร้างโจทย์เลขคำนวณค่าเวลา ค่าน้ำมันรถที่เสียหายไป เช่น รถ ๑ คัน รถติดในเวลา ๕ นาที เสียค่าน้ำมันเท่าไร ใน ๑ วันต้องเสียเท่าไร แล้วรถ ๑๐๐ คัน เสียค่าน้ำมันเท่าไรใน ๑ ปี ในเวลานั้นบนนถนนในกรุงเทพฯ ทั้งหมดมีรถวิ่งอยู่กี่คัน คนขับกว่าจะไปถึงที่ทำงานก็อารมณ์เสียต้องนั่งกินโอเลี้ยงคลายเครียด เสียเวลาไปเท่าไรอีก แล้ว ๑๐๐ คนจะเสียเวลาเท่าไร ทรงมีรับสั่งถามท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งรับใช้ใกล้ชิด ท่านผู้หญิงเกนหลงเองก็ตอบไม่ได้

ความตั้งใจที่จะสร้างถนนฟรีเวย์หรือถนนวงแหวน มาเกิดขึ้นจริงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งในหลวงครองราชย์ครบ ๒๕ ปี รัฐบาลยุคนั้นทูลว่าจะสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แต่ในหลวงทรงบอกว่าไม่ต้องการ เพราะทรงอยากให้พระราชทานการแก้ปัญหาจราจรเป็นของขวัญแก่ประชาชนในวาระมหามงคลนี้มากกว่า

“…อนุสาวรีย์อย่าสร้าง สร้างถนนดีกว่า สร้างถนนเรียกว่าวงแหวน เพราะมันเป็นความฝัน เป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว…”   

ถนนวงแหวนแห่งนี้คือถนน รัชดาภิเษก ซึ่งมีความยาว ๔๕ กิโลเมตร การสร้างนั้นเป็นลักษณะทยอยสร้าง บางช่วงก็ใช้ถนนที่มีอยู่แล้ว หลังจากสร้างอยู่นานกว่า ๒๐ ปี ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ก็เสร็จครบทั้งวง เปิดให้เราได้ใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในโครงการแก้ไขปัญหาจราจรไว้หลายโครงการ ทั้งยังใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในบางโครงการด้วย โครงการจากแนวพระราชดำริด้านการจราจรที่สำคัญ เช่น

– โครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก หรือถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙) ช่วยย่นการคมนาคมและการขนส่งระหว่างภาคโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร
– โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมการขนส่งระหว่างเขตอุตสาหกรรมในพระประแดง ปู่เจ้าสมิงพราย กับท่าเรือคลองเตย ทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ต้องวิ่งเข้ามาในตัวเมือง
– โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก ช่วยให้การเดินทางข้ามตัวเมืองกรุงเทพมหานครจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกรวดเร็วขึ้น
– โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี  ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนบรมราชชนนีและทางแยกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
– โครงการสะพานพระราม ๘ เชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า ช่วยให้การเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

นอกจากโครงการขนาดใหญ่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยังพระราชทานเงินกว่า ๑๐ ล้านบาทในการปรับปรุงขยายผิวจราจร สร้างทางเท้า และท่อระบายน้ำบริเวณ ถนนราชดำเนิน และสร้างถนนเชื่อมบริเวณถนนพระราม ๙ สี่แยก อ.ส.ม.ท. ที่ติดขัดอย่างหนัก

สำหรับใครที่สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://viriyahphuket.com/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 090-279-9449

บทความอ้างอิง # บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด(มหาชน)
<< Share >>